Denisänglar till förmån för Denis Mukwege.

Vi hjälper till att sälja jättegulliga, handgjorda Änglar och armband till förmån för Panzisjukhuset i Kongo. Likaledes går alla pengar direkt till sjukhuset och vi har hjälpt till med   bl a en tvättmaskin till sjukhuset. Det känns jättebra! Titta förbi och kika på vårt sortiment.

Denis Mukwege

 

Denis Mukwege, född 1 mars 1955 i Bukavu, är en kongolesisk chefskirurg, specialiserad på gynekologi. Mukwege arbetar vid Panzisjukhuset i Bukavu i östra Kongo-Kinshasa.

Denis Mukwege tilldelades 2008 års FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmepriset för sina insatser för de våldtagna kvinnorna i krigets Kongo. Motiveringen till det sistnämnda priset löd: Hans arbete är ett lysande exempel på vad mod, ihärdighet och bärande hopp kan uträtta för mänskliga rättigheter och värdighet, i en tid då dessa värden tycks som mest avlägsna. Mukwege har flera år nominerats för Nobels fredspris, och utsågs 2010 till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Panzisjukhuset har byggts upp med stöd av Pingstmissionen, Läkarmissionen och Sida.

För att stödja hans och alla medarbetares arbete hör av er till:

SWEDEN Maria Stålgren Health and Human Rights Coordinator, DRC PMU + 46 (0) 8 608 96 11 Maria.stalgren@pmu.se.

För mer information se även länken:

Panzi Foundation USA website 

Vi på Dingletandläkarna är stolta över att kunna stödja detta arbete i Kongo där kvinnor, flickor och barn blir våldtagna i jakten på tantal, tenn, guld och volfram. 

"Prisas för kamp mot våldtäkt

Denis Mukwege är gynekologen som utan egen önskan blivit en av världens främsta medicinska experter på sexuellt våld. Han och hans sjukhus har behandlat nära 40 000 kvinnor och barn som våldtagits och stympats i kriget i östra Kongo. I dag får han Right Livelihood-priset.

När läkaren Denis Mukwege startade Panzisjukhuset i östra Kongo-Kinshasa 1999 var tanken att inriktningen skulle ligga på mödravård. Istället kom mycket att handla om vård av kvinnor som våldtagits och skadats sexuellt, till följd av inbördeskriget.

– Det jag upplevt på mitt sjukhus är fruktansvärt. Kvinnors kroppar har gjorts till slagfält. Det är ett billigt och effektivt vapen i kriget, som inte har något med sex eller åtrå att göra. En del kvinnor får resten av sina liv förstörda.

Vi träffas på Hasselbackens hotell på Djurgården i Stockholm. Mukwege är i Sverige för att ta emot Right Livelihood-priset för sitt arbete med att behandla kvinnor som våldtagits i kriget och för att belysa orsakerna bakom sexuellt våld mot kvinnor.

– I fredstid har vi lagar och sociala strukturer. Ändå utsätts 70 procent av alla amerikanska kvinnor för sexuellt våld under sina liv. I Frankrike dödas en kvinna var tredje dag av sin partner. I fredstid! I krig är det ännu värre, då slås sociala strukturer sönder, lag och ordning respekteras inte. Våldet mot kvinnor och barn eskalerar. Det är nödvändigt att vi pratar om det och agerar för att det inte ska få hända.

Han jämför med den röda linje som Obama satte upp för användning av kemiska vapen i Syrien. En liknande gräns borde dras mot det sexuella våldet, menar han. Men att bli våldtagen är behäftat med stor skam och det har därför varit svårt att tala om.

Mukwege har bidragit till att bryta tystnaden. Vid flera tillfällen har han vittnat om det sexuella våldet mot kvinnor – i FN och i andra sammanhang – vilket inte uppskattas av alla. Han har flera gånger utsatts för mordförsök.

– Våldtäkt är ett brott och när det sker i en konflikt kan det vara ett krigsbrott. Kongo har skrivit under Romstadgan (ett fördrag som ligger till grund för internationella brottsmålsdomstolen). En del förstår att de en dag kan ställas till svars för detta, och gillar inte att jag talar om det, säger Mukwege.

Det senaste mordförsöket skedde i oktober förra året då beväpnade män tog sig in i hans hem. Familjens allt-i-allo sköts ihjäl och Mukwege själv klarade sig med en hårsmån. När ingen polisutredning genomfördes – och ingen greps – valde familjen att lämna Kongo.

– Jag kände att det hade gått för långt. Jag har fru och barn, jag har ett ansvar för dem.

Men under tiden han var borta reagerade Kongos kvinnor. De skrev brev till landets president, till FN:s generalsekreterare och demonstrerade mot våldet. Dessutom samlade de in pengar för att köpa en flygbiljett till Mukwege så att han kunde komma tillbaka.

– De sade att de skulle skydda mig, fast de inte har några vapen. De var så modiga, så starka, de här kvinnorna. Trots att de gått igenom vidriga övergrepp står de upp och talar för sin sak. Jag insåg att jag måste vara där för dem och hjälpa dem, säger Mukwege.

Efter en kort paus ler han och tillägger:

– Döden kan inträffa var som helst… inte sant?"

Svenska Dagbladet 24/10-14

Metaller i din mobil ett vapen i kriget

"

Din mobiltelefon innehåller metaller som finansierar ett av vår tids blodigaste krig. Tillverkarna kan inte garantera metallernas ursprung.

Komponenterna av tantal, tenn, guld och volfram är så små att deras betydelse ter sig försumbar. Men metallerna  är nödvändiga för att din mobiltelefon, din spelkonsol, din LED-tv och i stort sett all elektronik du använder ska fungera.

I sig är metallerna inte farliga, men deras stigande pris på världsmarknaden har gjort dem till en del i den våldsamma konflikten i Kongo-Kinshasa.

Förra månaden brändes 13 byar i Banamukiraprovinsen i Kongo-Kinshasa ner till grunden. FN rapporterar om hur rwandiska huturebeller skar av alla förbindelser med omvärlden, våldtog och plundrade befolkningen och tog kontrollen över områdets mineralfyndigheter. – Man kan säga att det finns en indirekt länk mellan våldtäkterna i Kongo-Kinshasa och utvinningen av konfliktmineraler. Kan man kontrollera gruvdriften så är det ett sätt att hålla rebellgrupper med vapen och pengar. Våldtäkten är ett effektivt vapen för att sprida skräck, visa makt och tvinga befolkningen till slavarbete i gruvorna, säger Margot Wallström, FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter.

Din mobiltelefon innehåller tantalkondensatorer som skulle kunna komma från just dessa gruvor i Banamukira. De stora mobiltelefontillverkarna säger sig göra allt för att förhindra att mineraler från konfliktområden används i just deras telefoner, men i och med att råmaterialet ofta köps in av underleverantörer upp till tio steg ner i kedjan är insynen begränsad. – Vi kan inte fullständigt garantera att våra komponenter är fria från konfliktmineraler, särskilt inte då komponenterna är tillverkade av återvunnet material. Guld återvinns så många gånger att det är nästan omöjligt att spåra det tillbaka till en specifik gruva, säger Daniel Paska, miljöexpert på Sony Ericsson. – Jag förstår att företagen har svårt att kontrollera det här, det viktiga är att vi börjar sända signaler nedåt i leden. Om vi lyckas stoppa handeln med konfliktmineraler kan vi också strypa rebellgruppernas tillgång på pengar och vapen, och därmed driva dem till förhandling, säger Margot Wallström.

Samtidigt som korrupta generaler och våldsamma rebellrörelser gör stora förtjänster på utvinning av konfliktmineraler har elektronikföretagen svårt att åtgärda problemet. – Det här är en komplex fråga där vi som enskild aktör kan göra ganska lite, däremot tror vi bara att det kan bli bättre om fler företag ställer krav, och en gemensam EU-lagstiftning skulle kunna göra skillnad, säger Daniel Paska.

 

Kommentar: "Kan konflikten stoppas?"

Om man stoppar handeln med konfliktmineraler och samtidigt lyckas bygga upp en laglig och icke konfliktstyrd gruvdrift så skulle det helt klart gynna en fredlig och hållbar utveckling i Kongo-Kinshasa, det är alla överens om.

Det som oroar är att man i stället riskerar få en situation där man skär av en försörjningsmöjlighet, utan att bygga upp alternativ, vilket flera experter menar kan leda till ytterligare oroligheter.

Andra risker är att man gynnar en part i konflikten och inte tillåter tillräckligt medbestämmande från lokala intressenter vilket kan skapa grogrund för framtida konflikter."

Metro Publicerad : 1 september 2010