Håkan Enochsson

 

Håkan Enochsson, certifierad i Oral Medicin, har nu anslutit sig till oss vilket glädjer oss mycket.

 

Håkan tog sin tandläkarexamen 1979 och har som sjukhustandläkare, alltsedan 1984, dagligen arbetat med olika typer av oralmedicinska frågeställningar.

 

År 2000 blev han certifierad i Oral Medicin i Svenska Oralmedicinska Sällskapet och innehar även en skotsk certifiering i ämnet via The Royal College of Surgeons of Edinburgh.

 

Håkan är en flitigt anlitad kursgivare inom ämnesområdet såväl regionalt som nationellt och har vid ett flertal tillfällen även medverkat vid den Odontologiska Riksstämman.

 

Han har sedan drygt 30 år tillbaka i tiden arbetat med olika typer av oralmedicinska frågeställningar, vilket gett honom en unik kompetens som bara kan uppnås genom att konfronteras med ett stort antal patientfall.

 

Han kommer hos oss att kunna bistå med kliniska frågeställningar/fall inom följande områden:

 

Tungförändringar

 

Munsveda

 

Infektioner med svamp, virus och bakterier

 

Sårbildningar inklusive aftösa sår

 

Vävnadsnybildningar

 

Förändringar i tandköttet (ej tandlossningssjukdomsrelaterade)

 

Hudsjukdomars, - och andra sjukdomars manifestationer i munnen

 

Färgförändringar/pigmenteringar

 

Materialreaktioner

 

Biverkningar av läkemedel i munnen

 

Varmt välkommen Håkan!

Håkan Enochsson, Certifierad i Oral Medicin