Tandvårdsstödet

 

Det nuvarande tandvårdsstödet infördes i Sverige den 1 juli 2008.

Det utökades med stöd till vissa patientgrupper den 1 januari 2013.

 

 

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

 

Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård. Du får tandvårdsbidrag den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år.

 

23-29 år och över 65 år: 600 kronor per år

 

30-64 år: 300 kronor per år

 

 

 Stödet består av:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag
  • ett särskilt tandvårdsbidrag
  • ett högkostnadsskydd

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård.

Bidraget är antingen 150 eller 300 kronor per år, beroende på din ålder.

Det särskilda tandvårdsbidraget ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna.

Både det allmänna och det särskilda tandvårdsbidraget beslutas av regeringen.

Tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård.

Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.

 

Högkostnadsskyddet

 

Högkostnadsskyddet innebär att du vid mer omfattande behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv.

Staten betalar då en del av den totala kostnaden.

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån.

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3.000 kronor.

Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3.000 och 15.000 kronor

 

  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger  15.000 kronor

Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspris för någon åtgärd som ingår i behandlingen får du inte tandvårdsstöd för denna överskjutande del.

Om tandläkaren tar ut ett lägre pris än referenspris för någon åtgärd som ingår i behandlingen sänks referenspriset till samma nivå.

 

Högkostnadsskyddet beräknas under 12 månader

 

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar.

Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut.

Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

 

Myndigheter med olika ansvarsområden

 

TLV ansvarar för eventuella förändringar i tandvårdsstödet och beslutar om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård.

De fastställer också referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet och ansvarar för att informera tandläkarna om de regler som gäller.

Försäkringskassan har också allmän information om tandvårdsstödet som riktar sig till patienter.

Socialstyrelsen föreskriver om vilka regler som gäller för de olika patientgrupperna som får ta del av det särskilda tandvårdsbidraget.

Sjukvårdsrådgivningen svarar på allmänna frågor om tandvård från privatpersoner.

 

 

TLV beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet.

 

  

 

 

Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och kronor.

Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden  staten betalar vid en tandvårdsbehandling. 

Nuvarande referenspriser gäller från och med den 1 januari 2013.

 

Referenspriser för specialisttandvård

 

Från den 1 januari 2013 finns två referenspriser för många åtgärder i referensprislistan.

Ett särskilt referenspris för specialisttandvård har införts för dem.

Det kan tillämpas för behandling som utförs av tandläkare med bevis om specialistkompetens inom det egna specialistområdet.

 

Materialet påverkar priset


Vid en del tandvårdsåtgärder har materialet stor påverkan på priset.

Referenspriserna är beräknade utifrån att ett standardmaterial använts vid behandlingen.

  

Grundläggande principer

  

Tandvårdsstödet ska lämnas för förebyggande tandvård.

Tandvårdsstöd ska också lämnas för tandvårdsbehandling som bidrar till att:

  • åtgärda smärta eller sjukdomar

  • ge förmåga att äta, tugga eller tala utan större hinder

  • ge ett utseendemässigt godtagbart resultat

 

Vid val av olika behandlingar ska de som bevarar munnens vävnader, det vill säga, tänder, slemhinnor och käkben prioriteras. Behandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaden.

 

All tandvård får inte tandvårdsstöd, till exempel kosmetisk tandvård eller behandling där nyttan av den inte kan visas.

  

 

 

 

 

 

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att fråga oss på kliniken så ska vi göra vårt bästa för att förklara reglerna i tandvårdsstödet, vilka ibland kan upplevas svåra att förstå sig på.